Tags:  pmac

PMAC615 – Đồng hồ một pha điện tử

PMAC615 – Đồng hồ một pha điện tử

Đặc điểm Phù hợp cho hệ thống hạ thế 220V-240V Lấy mẫu đồng thòei cả Volts và Amps Thiết kế…

Xem thêm

Đối tác của chúng tôi

AIEMS Việt Nam